Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija – šta treba da znate

Rad u grupi nudi mogućnost promene i rasta koji jednostavno nije moguć na individualnoj terapiji, tako da grupna psihoterapija ima određene prednosti.

– Grupna psihoterapija vam može pomoći da prevaziđete međuljudske izazove tako što ćete biti u društvu ljudi koji dele slične dileme i brige kao i vi. Taj osećaj da razumete i da vas drugi razumeju važan je deo procesa rasta.

– Grupna psihoterapija je bezbedna i efikasna ,,laboratorija“ za istraživanje novih pristupa naučenih na individualnoj terapiji.

– Za mnoge ljude grupna psihoterapija je efikasniji način rada od individualne terapije, dok je za neke izuzetan dodatak njihovoj individualnoj terapiji.

Koristi od grupne geštalt psihoterapije

Proces učenja i menjanja u grupi jeste dvostruk.

  1. Postajete svesni onoga šta doživljavate i izbegavate iz trenutka u trenutak u grupi ljudi. Često ste vrlo brzo u stanju da to iskustvo povežete direktno sa svojim spoljnim (stvarnim) životom izvan grupe i da odmah prorađujete određene probleme koje ste doneli u grupu.
  2. Kada postanete svesni svog nezadovoljavajućeg načina ponašanja, u stanju ste da eksperimentišete s različitim oblicima osećanja i postojanja. Grupa vam obezbeđuje uslove u kojima je samooktrivanje i samoistraživanje cenjeno i podržano.

Mnogi ljudi koji učestvuju u grupnoj terapiji ove vrste u stanju su da promene svoje ponašanje i doživljavanje vrlo brzo i značajno već za vreme rada grupe.

Za razliku od drugih vrsta grupnog rada koji uključuje učenje novih načina ponašanja, geštalt grupa je neuobičajenija jer nudi otelotvoreno reparativno iskustvo, a to je iskustvo koje vam obično bude dovoljna podrška za promenu kada odete nazad u svoje domove i svoja radna mesta.

Najnovija istraživanja iz neuronauka podržavaju takvu vrstu rada gde se novo iskustvo doživljava sada i ovde, jer se pokazalo da je samo tako dugoročno. Ključno je da se otelotvorena promena desi na terapiji, a ne da se o promeni i strategijama govori pa da se njihova primena ostavlja za kasnije.

Šta da očekujete od rada u grupi

U grupi se ceni i koristi širok izbor samoizražajnih i kreativnih aktivnosti – gluma, likovna umetnost, igra i humor. Sve te aktivnosti izražavaju spontanost života u ovde i sada.

Nasuprot opštem verovanju patnja nije nužan preduslov promene. U grupi se dosta smejemo i volimo da se zabavljamo jer je smeh prirodan način za opuštanje i način da se izrazi radost življenja.

Kao voditelj grupe nudim mešavinu konfrontacije i podrške, u zavisnosti od preovlađujućih uslova. Takvo okruženje vam nudi najbolje uslove za učenje.

Najveći deo vašeg ponašanja jesu navike. Zato ću vam usmeriti pažnju na ono što vam se trenutno dešava. Već u ranoj fazi sugerišem da ćete najviše naučiti iz svojih iskustava u okviru grupe ako dozvolite sebi da postanete potpunije svesni kako opstajete u okviru grupe iz trenutka u trenutak sa svim svojim mislima, osećanjima i delovanjima koje izražavate u svakoj novoj situaciji.

Kada se budete osećali neudobno u grupi, tražiću od vas da aktivno doživite svoju neudobnost, što će vam znatno povećati motivaciju za promenom. Ljudi koji se osećaju udobno obično su skloni da se ne menjaju. Ne smeta mi ni da se osećate udobno.

Cenim uzajamno poštovanje, preuzimanje rizika i otvorenost. U takvim uslovima poverenje se prirodno razvija. Ne insistiram na poverenju.

Prioritet mi je da učesnici mogu da povežu ono što su dobili na grupi sa svetom van nje.

Na kraju sve zavisi od vas samih. Niko ne može naterati drugog da se promeni, a ja sigurno to neću pokušavati.

Ono što radimo u grupi jeste da stvaramo okruženje koje će u isto vreme pružati podršku i biti izazov, a onda kreativna promena postaje moguća.


Kako grupna psihoterapija može da vam pomogne

Pre nego što počnemo da radimo, imamo inicijalnu seansu na kojoj diskutujemo zašto ste se odlučili za terapiju i da li će vam ovakva vrsta usluge biti od koristi. Ovo je takođe prilika da me pitate sve što vas interesuje o psihoterapiji i što može da utiče na vašu odluku. Inicijalna seansa je prilika da i vi mene upoznate isto onoliko koliko ću i ja upoznati vas.

Dođite da se upoznamo i da vidimo kako terapija može da vam pomogne.

Popunite formular ispod kako biste me kontaktirali i ukratko opisali na čemu biste želeli da radimo.

Važno obaveštenje: Trenutno ne radim i ne odgovaram na mejlove. Napisaću obaveštenje kad opet budem počeo da radim.

Podeli tekst: