Teme u geštalt psihoterapiji

Na ovoj stranici možete pronaći moje prevode članaka Pitera Filipsona o različitim temama u geštalt psihoterapiji na srpski jezik. Ovo nije konačan broj članaka. Stranica teme u geštalt psihoterapiji uskoro će biti dopunjena novim prevodima.

Tema 5: Partnerstvo u svetu: razumevanje para i rad s parom iz perspektive teorije polja

U ovom radu želim razviti poljem orijentisano geštalt razumevanje terapijskog rada s parovima. Ovakav pristup se može proširiti na rad s porodicama, ali to prevazilazi obim ovog članka. Osnovna svesnost polja jeste da kao što se aktivnost svake osobe u paru može posmatrati samo u kontekstu para kao celine (umesto da to pripada samo toj osobi), par ne postoji u vakuumu i mnoštvo pitanja zbog kojih parovi dolaze na terapiju da razreše vezano je za šire polje u kome pojedinci i odnosi nastaju. Kao što ćemo videti, ova perspektiva takođe nam omogućava da stekenemo manje kulturološki određeno viđenje odnosa.

https://www.kobo.com/gb/en/ebook/partnerstvo-u-svetu-razumevanje-para-i-rad-s-parom-iz-perspektive-teorije-polja

Tema 7: Tiranija “osećanja”

Koji je smisao emocija u terapiji? Kad je važno fokusirati se na “osećanja”, a kad je to kontraproduktivno? To se pitanje u mnogo čemu čini smešnim jer se “osećanja” često uzimaju kao središnja tačka ko smo mi i šta pokazujemo na terapiji. U ovom članku želim da dovedem u pitanje pretpostavku da su emocije nužno centralna tačka terapije i pogledam na smisleno mesto emocija kako kod terapeuta tako i kod klijenta.

https://www.kobo.com/gb/en/ebook/tiranija-osecanja

Izvor: Mančester geštalt centar