O meni

Psihoterapijom se bavim od 2014. godine. Privatna praksa i rad u Psihološkom savetovalištu za studente naučili su me kako da podržim klijente s različitim zahtevima i teškoćama poput gubitka, traume, anksioznosti, fobija, problema sa učenjem, pitanjima identiteta, niskog samopoštovanja, problemima u uspostavljanju odnosa, zaglavljenosti, depresivnosti, poremećaja ličnosti.

Zahvaljujući iskustvu kliničkog psihologa na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja unapredio sam dijagnostičke veštine i kapacitete za prevazilaženje akutnih emocionalnih problema.

Moj pristup

Koristim geštalt pristup.

S klijentima istražujem šta im se dešava i na koji način učestvuju u stvarima koje im se dešavaju. Verujem da su izazovi s kojima mi dolaze najbolja startna pozicija za unapređenje i rast. U razlozima koji dovode moje klijente na terapiju vidim način za njihovo bolje povezivanje sa sobom. Zato podržavam odnos u kome se ti razlozi u potpunosti doživljavaju i razumeju jer su put do nečeg mnogo većeg i bitnijeg. Zajedno s klijentima istražujem kako zaustavljaju i sputavaju sebe. Moja je uloga da omogućim uslove za bezbedno istraživanje onoga što jeste i eksperimentisanje sa onim što bi moglo biti u klijentovom životu.

Obrazovanje

Višegodišnju psihoterapijsku edukaciju pohađam u Geštalt studiju u Beogradu. Nadgradnju stičem kroz konstantno usavršavanje i rad sa svetski poznatim senior trenerima poput Pitera Filipsona (Manchester Gestalt Centar).

Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde sam držao vežbe na kursevima: Klinička psihodijagnostika i Uvod u kliničku psihologiju. Ponosan sam na to što sam za veoma kratko vreme, zajedno s predmetnim profesorom, uspeo da osavremenim program iz psihodijagnostike, pogotovo kad je savremena procena poremećaja ličnosti u pitanju.

Masterirao sam kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Iskustvo

Psihička i socijalna trauma jesu teme kojima sam se detaljno bavio kroz višegodišnji međunarodni Trauma Trust and Memory program, koji je između ostalog uključivao boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu.

Psihoterapija je oblast kojom se posvećeno i strastveno bavim već godinama, kroz terapijski, klinički i akademski rad. Verujem u lekovitost autentičnog kontakta. Verujem da je potreba za kontaktom primarna potreba ljudskih bića. Upravo tu potrebu najviše ugrožava kultura narcizma u kojoj živimo. Nastojim da tu strast prenesem kako svojim klijentima, tako i studentima kojima pomažem da razviju kliničke veštine i otkriju nove načine razumevanja mentalnog zdravlja.

Jedini sam ovlašćeni prevodilac iz Srbije za dela Pitera Filipsona, senior trenera i osnivača Mančester geštalt centra. Moje prevode članaka Pitera Filipsona možete pronaći na stranici teme u geštalt psihoterapiji.

Psihoterapija treba da odgovori na današnje izazove s kojima se suočavate. Smatram da psihoterapija mora biti poverljiva, neosuđujuća, finansijski pristupačna, podržavajuća i da ne treba da bude privilegija bogatih.

Godine iskustva na polju mentalnog zdravlja naučile su me da u jednu stvar budem siguran: uvek postoji prostor za rast!

Klijenti, kolege i edukatori me opisuju kao pažljivog, posvećenog, svestranog i kreativnog terapeuta.

Šta drugi kažu o meni

Darko se relativno skoro pridružio našem timu i mogu reći da smo veoma ponosni na to. Jer Darko je osoba takve stručnosti i profesionalnih kvaliteta da interesovanje za njega u ovom trenutku pokazuje nekoliko akademskih ustanova (fakulteta) a na jednom je već nekoliko godina asistent. Ovakve pozicije Darko je izborio svojim radom i ličnim kvalitetima, što je u današnjem društvu, kao što svi znamo, nažalost retkost. Darko je pre svega posvećeni učenjak, veliki istraživač i jedan od najvećih proznavalaca geštalt psihoterapije i psihologije uopšte. Upravo ta ljubav prema nauci i strast je ono što nas je dovelo u kontakt. Odmah smo prepoznali zajednička interesovanje i ozbiljnost posvećenosti usavršavanju svojih psihoterapijskih znanja i veština. Već u prvim mesecima našeg prijateljstva gotovo svakodnevno smo komunicirali i temeljno preispitivali principe, strategije i tehnike psihoterapijske prakse raznih pravaca. U njemu sam našao sagovornika za neke svoje ideje o načinu na koji bi trebalo predavati teoriju i praksu prihoterapije pa smo brzo prionuli na zajedničko pisanje knjige o teoriji i praksi geštalt psihoterapije za koju se nadam da će se uskoro naći pred čitaocima. Tako sam u Darku dobio ono za čim sam godinama tragao. Sagovornika i koistraživača za moju veliku strast i želju da na polju teorije i prakse geštalt psihoterapije dam svoj originalni doprinos.

Moram reći da je u tom pogledu moje savezništvo sa Darkom neprocenjivo. Bavljenje teorijskim pitanjima i zajednička posvećenost istraživanju i preispitivanju naših psihoterapijskih praksi, međutim ni izdaleka nije sve što sam u našem odnosu dobio. Darko je pre svega mudar i pažljiv slušalac, što je danas toliko retko. Njegova mirna, dostojanstvena priroda prosto nagoni čoveka da mu se poveri, pa smo se uskoro dogovorili da bi povremeno sa mnom mogao da radi u ulozi psihoterapeuta i suprevizora. Ceneći njegovu prirodu i veliko znanje verovao sam da činim pravu stvar. Priroda našeg posla i proces ličnog rasta i razvoja od nas, psihoterapeuta traži da se stalno bavimo sobom, da stalno radimo na sebi kroz edukaciju i psihoterapiju. Ubrzo sam shvatio da sam potpuno bio u pravu.

Sa Darkom u ulozi psihoterapeuta prošao sam neke od najintenzivnijih ličnih radova onako kako to nisam uspevao sa mnogo iskusnijim i poznatijim psihoterapeutima. Ovi radovi i procesi mnogo su doprineli mom ličnom rastu. Lepota psihoterapijskog poziva, između ostalog sastoji se u tome što u ovom poslu čovek uvek može da se razvija i da napreduje. A ništa ne hrani dušu i vlastiti osećaj vrednosti kao doživljaj da se razvijamo.

Ništa manje nisam dobio od Darka u ulozi supervizora. S obzirom da je Darko veliki poznavalac relacionog geštalta koji je manje zastupljen u našoj zemlji, moj rad sa njim pomogao mi je da redefinišem neke aspkete svoga rada. Postao sam slobodniji u praćenju i korišćenju sebe i svojih procesa u psihoterapiji i slobodno mogu da kažem da su zahvaljujući mom radu sa Darkom moje psihoterapijske seanse dobile jedan novi kvalitet.

— Nikola Krstić

Geštalt psihoterapeut i supervizor, osnivač sajta www.psihoterapeut.rs i Geštalt akademije

Darko Hristov jedan je od onih mladih ljudi koji impresioniraju svojom ambicioznošću, intelektualnom radoznalošću i širinom već stečenih znanja. Redak je spoj kliničkog iskustva, terapijskih sposobnosti, odgovornog odnosa prema obavezama i planovima, kao i nesumnjivih ljudskih kvaliteta.

Njegov odnos prema autoritetu spoj je dobrog vaspitanja, poštovanja prema onima koji su svoj profesionalni identitet već izgradili, kao i prepoznavanja srodnih ličnih vrednosti i zacrtanih ciljeva.

Kao demonstrator na kliničkim predmetima na Filozofskom fakultetu u Nišu, postavio se kao saradnik na koga se moglo uvek računati, a zaduženja mu sa punim poverenjem delegirati. Njegove pedagoške sposobnosti praktično su se iskazale kroz vešto prenošenje stručnih znanja i veština studentima u grupi i individualnom radu, baziranom na iskustvu kliničke prakse.

Ciljevima koje postavi veoma je posvećen, tako da u njima ima kontinuirani doživljaj napredovanja ali i ličnog uživanja.

Prevashodno orjentisan ka individualnoj inicijativi, planira i diktira lični tempo u različitim oblastima svog života, nastojeći da optimalno funkcioniše na svim poljima. Ovakva zrelost posebno je izražena u osmišljavanju njegovog plana profesionalnog i stručnog napredovanja.

Veliko je zadovoljstvo i profesionalna privilegija imati saradnika kakav je Darko Hristov.

Moja je privilegija da o njegovim sposobnostima iznesem svoje veoma pozitivno mišljenje, uz preporuku koja ga kvalifikuje kao zrelu, odgovornu i profesionalno posvećenu ličnost otvorenu za učenje i nova iskustva.

— Prof.Bojana Dimitrijević
Departman za psihologiju
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu

P. S.  Živim i radim u Nišu na srpskom i engleskom jeziku. Radim i online seanse.

P. P. S. Plešem argentiski tango i učenik sam či gonga i tai čija.

Darko Hristov - Klinički psiholog i psihoterapeut